Sorry, registration has ended.

Cette activité socioculturelle est organise en soutien aux personnes défavorisées et enfants demunis du cameroun . Votre presence est hautement souhaitable pour la mise en place des projets sociaux et la reussite de cet evenement humanitaire. Deze sociaal-culturele activiteit wordt georganiseerd ter ondersteuning van kansarme mensen en behoeftige kinderen in Kameroen. Uw aanwezigheid is zeer wenselijk voor de uitvoering van sociale projecten en het welslagen van dit humanitaire evenement.


  • Date: 14/05/2022 06:00 PM
  • Location Opperstraat 40, Liedekerke, Belgium (Map)